ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีสมรรถนะขั้นสูงด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงแสวงหา องค์ความรู้ใหม่บูรณา การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - chayakan@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

006999
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8
6
29
6917
58
169
6999